translation CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ HỘI THẢO VỀ AN TOÀN SINH HỌCWords Chi Nguyen CÁC chuyến thăm nông trại tại các khu vực trồng trọt của Geraldton và Carnarvon được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người trồng trọt về an toàn sinh học và thúc đẩy các thực hành canh tác có trách nhiệm. Đoàn công tác đã kiểm tra bẫy dính tại các nông trại và tiến hành khảo sát đánh giá để phát hiện sớm hai loài gây hại: sâu đục lá ngoằn ngoèo (Serpentine Leafminers) và sâu keo mùa thu (Fall Armyworm). Hội thảo an toàn sinh học Carnarvon quy tụ hơn 60 người trồng trọt và 20 bên liên quan trong ngành, thúc đẩy hoạt động trao đổi kiến thức sôi nổi. Hội thảo đề cập đến Quản lý dịch hại tổng hợp, nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện bao gồm: xác định sâu bệnh, cơ chế kiểm soát sinh học, các biện pháp quản lý trồng trọt và cơ khí, cũng như sử dụng hóa chất có trách nhiệm. Người trồng trọt được cung cấp các công cụ và tài liệu thiết yếu như bảng hiệu an toàn sinh học, bẫy dính và tài liệu về quản lý sâu bệnh hại tại hội thảo giúp cho người trồng có thể bảo vệ nông trại của họ. Các loài côn trùng gây hại, chẳng hạn như sâu đục lá ngoằn ngoèo và sâu keo mùa thu đã được nhấn mạnh nhằm đảm bảo người trồng trọt luôn được cung cấp đầy đủ thông tin và sẵn sàng ứng phó. Việc áp dụng biện pháp sinh học để kiểm soát sâu hại như sử dụng ong bắp cày ký sinh đã trở thành một chiến lược thiết yếu cho sự thành công của các chương trình quản lý sâu đục lá. Australia có nhiều loài ong ký sinh góp phần kiểm soát sâu đục lá một cách tự nhiên. Người trồng trọt còn có cơ hội ôn lại kiến thức về nhãn hóa chất nông nghiệp và lắng nghe trình bày về cách đọc hiểu nhãn thuốc trừ sâu. Việc sử dụng hóa chất đúng cách và có trách nhiệm là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả an toàn sinh học, vì việc sử dụng hóa chất không đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được như tồn dư chất độc hại, gây hại cho các loài không phải mục tiêu và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái. Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất quá mức hoặc không đúng cách có thể góp phần làm xuất hiện tình trạng kháng thuốc của sâu bệnh, mầm bệnh và các loài xâm lấn. Do đó, đạt được sự cân bằng giữa các biện pháp can thiệp hóa học và kiểm soát sinh học, đồng thời kết hợp các biện pháp canh tác là rất quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào các biện pháp hóa học. Phương pháp tiếp cận tổng hợp này không chỉ tăng cường an toàn sinh học mà còn giúp tránh lãng phí và các chi phí không cần thiết liên quan đến các phương pháp điều trị không hiệu quả.Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt hơn hết là ngăn chặn điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra hơn là tìm hướng giải quyết nó sau khi nó đã xảy ra. Người trồng cũng được chia sẻ các biện pháp thiết thực để quản lý nguy cơ xâm nhập sâu bệnh và dịch bệnh ở nông trại trong chuỗi video an toàn sinh học mới. Có sáu cách thức chính mà sâu bệnh, vi rút, và cỏ dại có hại lây lan vào nông trại bao gồm: Phương tiện & Thiết bị; Nhân viên & Khách thăm; Bao bì, Thùng & Pallet; Chất thải & Cỏ dại; Các thứ nhập vào nông trại; và Gió. Quý vị có thể thực hiện một số hành động để đảm bảo rằng quý vị đang quản lý các điều trên một cách thích hợp cho nông trại, doanh nghiệp hoặc cơ sở của mình. Xem lại các biện pháp an toàn sinh học hiện tại của nông trại và xác định những cách thức nào quý vị đang kiểm soát tốt và điều nào có thể cần quản lý nhiều hơn. Nếu quý vị đang quản lý tốt tất cả các cách thức, hãy lập một kế hoạch an toàn sinh học cho nông trại của quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc phát triển Kế hoạch an toàn sinh học, đào tạo nhân viên, hội thảo, truy cập nguồn tài liệu sâu bệnh hại, bộ công cụ an toàn sinh học, bảng hiệu an toàn sinh học nông trại và chẩn đoán, hãy liên hệ với Chuyên viên khuyến nông Chi Nguyen theo số 0457 457 559 hoặc gửi email chi.nguyen@ vegetableswa.com.au. Trân trọng cám ơn sự đóng góp tại Hội thảo an toàn sinh học Carnarvon của Cộng đồng người Việt tại Carnarvon, vegetablesWA, DPIRD Carnarvon, AusVeg, DAF Queensland, VegNet và NTFarmers.