Chi phí tăng làm phát lộ lảnh vực đáng quan ngại trong ngành rau quảBY BRYN EDWARDS AND PAUL OMODEI NGƯỜI DỊCH: VÕ THẾ TRUYỀN Dự án xây dựng năng lực doanh nghiệp ngành rau quả vừa cho ra các giá trị bình quân và đối chiếu suốt 2 tài khóa 2020 và 2021. Dử liệu cung cấp một sự hiểu biết chi tiết hơn một số biến động trong ngành rau quả Tây Úc.

Dự án kết nối nông gia với chuyên gia trong lảnh vực quản lý doanh nghiệp nông nghiệp của tổ chức Planfarm để tiến hành phân tích chi tiết và giửu kín tính riêng tư về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp tham gia sau đó được soi xét theo qui trình 1-2-1 với nhà tư vấn để hiểu được kết quả và xác định các lảnh vực có khả năng cải thiện lợi nhuận.

Các giá trị bình quân của ngành và các đối chiếu có được từ các phân tích tổng hợp toàn bộ các doanh nghiệp tham gia. Mặc dù đa số doanh nghiệp tham gia dự án là người trồng rau cải và táo, phân tích của ngành rau quả cũng bao gồm nhóm đào mận, bơ, khoai tây và các loại dâu.

Giá trị sở hửu bình quân 2 năm 81 % chỉ ra rằng tisnh cân bằng trong các doanh nghiệp ở trang thái tốt. Bình quân tỉ suất lãi trên vốn đầu tư 5,5% cũng cho thấy ngành có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt so vvowsicasc dạng đầu tư khác, đặc biệt là đầu tư chứng khoán hiện tại.

Tuy nhiên, khi đối chiếu từng năm có sự sụt giảm tỉ suất lãi bình quân trên vốn đầu tư từ 6,3% của tài khóa 2019–20 còn 4,6% của tài khóa 2020–21.

Vấn đề chính của ngành trở nên hiển hiện khi xem xét các kết quả hiệu suất hoạt động.

Tỉ lệ iệu suất hoạt động là chi phí hoạt động thể hiện qua phần trăm của thu nhập do hoạt động tạo ra. Nó chính là thước đo của bộ máy doanh nghiệp về mặt khả năng sinh lợi và giúp trả lời cho câu hỏi “Doanh nghiệp đang chi ra bao nhiêu xu để làm ra được 1 đồng”. Rỏ ràng là chỉ số này càng thấp càng tốt.

Giá trị bình quân 2 năm hiện tại 79% toàn ngành; 78% trong tài khóa 2019–20 tăng lên 80% trong tài khóa 2020–21. Mức tăng 9% được xem là quá nhiều so với chỉ tiêu bằng hoặc thấp hơn 70%. Điều này có nghĩa là chủ doanh nghiệp ngành rau quả đang chi 9% nhiều hơn chir tiêu là 70 xu để làm ra 1 đồng.

Tại sao điều này lại là vấn đề? Bởi vì hiệu suất 79%chuwauwaf lại thanh khoản quá ít — chỉ có 21 xu — để chi trả các chi phí khác như tài chính, thuế, thuê mướn, khấu hao, chi tiêu cá nhân trong khi còn phải để lại thặng dư cho doanh nghiệp.

Trong lúc kết quả của ngành chỉ tính cho 2 năm, xu hướng này cũng thể hiện xuyên suốt kết quả của 5 năm riêng ngành rau (xem trang 106–107). Điều này chỉ ra rằng hiệu suất hoạt động thấp là một yếu tố chí mạng trong phạm vi doanh nghiệp trong ngành rau quả mà điều này đã xảy ra một thời gian.

Cách giải quyết vấn đề này hoặc là phải gia tăng thu nhập , giảm chi phí hoặc phải kết hợp cả hai.

Tuy nhiên Trong hoàn cảnh vật giá tăng dựng đứng ảnh huương mạnh mẻ toàn ngành chủ doanh nghiệp không thể là ngơ vấn đề này trước khi tỉ lệ sở hửu trên tổng giá trị tài sản bị hao mòn dần do lổ lả khi vận hành và hao hụt cố định.
Vậy thì quí vị có thể làm được gì?

Các chủ doanh gghiejp hiểu biết sâu sắc chi phí trong doanh nghiệp thông qua phân tích chi thiết — được cung cấp trong dự án xau dựng năng lực doanh nghiệp ngành rau quả — có thể tìm ra cách thắng nhanh và tái cấu trúc chi phí trong doanh nghiệp để giảm chi phí hoạt động.

Kế đến là hiểu chính xác tác động của việc vật giá gia tăng lên phần lãi khi bán sản phẩm. Người ta cho rằng khi giá vật tư tăng thì giá bán sản phẩm cũng cần phải tăng theo. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì phaafi lải sẽ teo tóp và quí vị nhận ra rằng mình đang thụt lùi.

Để đối phó với vấn đề giá vật tư tăng, các nhà tư vấn doanh nghiệp nông gnhieejp của Planfarm đã phát triển phương thức tính toán phân tích chi phí mà phương thúc này tổng hợp phấn tích tài chánh 3 đến 5 năm của từng doanh nghiệp tham gia dự án với sự gia tăng chi phí vật tư hiện tại đê tính ra mức tăng chính xác giá bán sản phẩm để doanh nghiệp duy trì biện độ lãi trong bối cảnh thay đổi hiện tại.

Phương thức tính này cho thấy rỏ không còn gì nghi ngờ về yêu cầu tăng giá hiển nhiên, vag người ta phát hiện phương thúc tính toán này đạt doanh nghiệp vào vị thế mạnh hơn trong thương thảo.

Giải pháp khác mà chủ doanh nghiệp đang khai thác từ kết quả xem xét chi tieest của phương thức 1-2-1 với chuyên gia Planfarm là giải phóng bớt một phần sở hửu để đầu tư vào hiệu suất hoạt động và kiếm tiền từ các mãng sản xuất có khả năng sinh lợi trong cả hệ thống.

Phản ứng của quí vị là đặt ra câu hỏi cho các bước tiếp theo, tự hỏi rằng “ttooithuwjc hiện như vậy sao không thấy có lãi”. Tuy nhiên, thực tế có nhóm nông gia đang tạo ra lãi trong hoạt động.

Trong tài khóa 2020-2021 khi mà ngành bắt đầu đối mặt thách thức, nhóm trong tốp đầu 25% doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao nhất đạt ddược hiệu suất hoạt động 65%. Điều này có nghĩa là những nông gia này chi tiêu ít hơn 15 xu so với phần còn lại của ngành để làm ra 1 đồng. Họ làm được vậy như thế nào? Bằng cách thực hiện các bước như trình bày bên trên một cách bền bỉ và mảnh mẻ.

Có điêfu cũng đáng chú ý là sự chọn lựa loại cây trồng, qui mô diện tích, vùng sản xuất hay cơ giới hóa khôngphải là các yếu tố quyết định của doanh nghiệp nằm trong tốp 25% hiệu quả cao.

Tất cả số liệu sâu hơn chỉ ra rằng khi thế giới xảy ra sự cố, chi phí vật tư sẽ không nha chóng hạ xuống mà còn tiếp tục tăng. Chính vì vậy, cùng làm việc với nhau để tìm ra mọi con đường khả dỉ cải thiện được hiệu suất hoạt động toàn ngành phải được xem là ưu tiên hàng đầu của từng nông gia, của hiệp hội và của các tổ chức liên quan.

Tham gia dự án xay dựng năng lực doanh nghiệp ngành rau quả là bước đi căn bản trong quá trình vượt qua cơn bảo này — chủ yếu là cho chính sức khỏe doanh nghiệp của quí vị và cho toàn ngành.

THÔNG TIN THEM

Nếu quí vị muốn tham gia dự án xây dựng năng lực doanh nghiệp ngành rau quả, vui long liên hệ Bryn Edwards tại vegetablesWA (bryn.edwards@ vegetableswa.com.au) hoặc Paul Omodei tại Planfarm (paul@planfarm.com.au).

Dự Án Xây Dựng Năng Lực Doanh Nghiệp Ngành Rau Quả do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD), và Hort Innovation Frontiers Leadership Funds và Agricultural Produce Commission pome và Hội đồng ngành Rau đồng tài trợ.
READ MORE LIKE THIS